CEZASIZLIK SORUNU RAPORU

Hepimiz, cinsel istismar, çocuklara kadınlara tecavüz derken, araştırma önerileri geri gönderilirken, suçlamalara maruz kurumlar için vekiller “inadına” destek olacağız derken, sadece kurum adına “1 kere olmuş …” gibi talihsiz açıklamalar yapılırken. İnsanlar iyice dolmakta, iyice köpürmekte.

Artık öyleki, ahlaki ve insani değerler dahi politik taraf olmuş ve daha niceleri. Peki biz neden böyle olduk. İşte aslında bir rapor bunu ne güzel özetliyor…

KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA KARŞI İŞLENEN
CİNSEL ŞİDDET SUÇLARINDA CEZASIZLIK SORUNU RAPORU

Böyle bir rapor olabilir mi? Cümlede geçen bir suç kelimesi varken, sorun cezasızlığı işaret ediyor.

Yapılan araştırmalar Türkiye’de her beş kadından ikisinin fiziksel şiddet mağduru olduğunu göstermektedir. 2008 yılında Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)’nün Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet başlıklı araştırma sonuçlarına göre, kadınların fiziksel veya cinsel şiddete birlikte maruz kalma yüzdesi % 41.9 u bulmaktadır. Şiddet
uygulayanlar çoğu zaman tanıdık kişiler olabilmekte; kocalar, babalar, erkek kardeşler ya da akrabalık ilişkileri bulunan diğer aile bireyleri kadınlara şiddet uygulayabilmektedir.

Kadına yönelik şiddetin en sık görülen ve en ağır türlerinden birisi cinsel şiddettir. Tecavüz, cinsel suiistimal, iş yerinde, eğitim kurumlarında veya diğer yerlerde meydana gelen cinsel taciz ve sindirme, zorla evlendirme, kadın ticareti ve fahişeliğe zorlama cinsel şiddetin biçimlerinden ilk akla gelenlerdir. Cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlar, kadınların maruz kaldığı en yaygın şiddet biçimlerinden birisi olduğu halde bu sorunun, yaygınlığı ile orantılı bir biçimde hukuk sisteminin ve ceza yargılamasının konusu olmadığı bilinmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önündeki en önemli engellerden biri de sistematik bir cezasızlık sorunu/politikasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımlamasına göre cinsel şiddet; kadınların fiziksel, zihinsel, cinsel ve üreme sağlıkları üzerinde kısa ve uzun vadeli sonuçları olan ciddi bir halk sağlığı ve insan hakları sorunudur. Cinsel şiddet çatışmalı ya da çatışmasız dönemlerde, ister partnerler arasında, ister büyük bir ailede ya da toplumda yaşansın, mağdur için ağır bir ihlal ve acı bir deneyimdir.

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak Avrupa çapında hazırlanan ilk uluslararası sözleşmedir ve cinsel şiddetle mücadelede uygulanacak en son standartları barındırmaktadır.
Sözleşme, 25 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmış ve 01 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir.
İstanbul Sözleşmesi 36. Maddesinde, ırza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemlerini;
• Başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek;
• Bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek;
• Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak şeklinde tanımlanmış ve Bu hareketlerin eski veya mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli
olduğunu vurgulamıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. Bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” düzenlenmiştir. Buna göre; 102.Maddede “Cinsel saldırı”, 103. Maddede “Çocukların Cinsel İstismarı”, 104. Maddede “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”, 104. Maddede ise “Cinsel Taciz” suçları yer almaktadır. 102. maddede yer alan “Cinsel Saldırı”, “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek”tir. Bu
suçun cezası, 2 yıldan başlamakta ve çeşitli durumlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar çıkmaktadır.

Tüm rapor aşağıdadır, lütfen vakit ayırıp okumanızı rica ederim.

IHOP-rapor-siddet-son

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s