Türkiye’de 0-8 yaş arası çocuğa yönelik aile içi şiddet araştırması

TEGV Sayfasından alınmış ve değiştirilmeden yayınlanmıştır… Ekte tüm rapora ulaşabilirsiniz..! Ben yapmıyorum demeyin lütfen raporu okuyun..!

2013 yılında Bernard Van Leer Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro ve Frekans Araştırma tarafından Türkiye’de 0-8 yaş arası çocuklara yönelik aile içi şiddet konusunda, ulusal ölçekte bir araştırma yapılması desteklenmiştir. Araştırmanın temel amacı çocuğa yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı, yöntemleri ve özellikle de şiddetin uygulanmasına neden olan koşullarla ilgili somut veriler elde etmektir. Bu araştırmanın sonuçlarıyla, Türkiye’de bu alanda çalışan farklı paydaşlar için bir mevcut durum analizi sunulması; kamu, STK, akademi ve medya çevrelerinde bulguların yaygınlaştırılarak, müdahale yöntemleri geliştirilmesine fayda sağlayacak ortak bir zemin oluşturulması hedeflenmiştir.

Araştırmanın hedef grubunu 0-8 yaş arası çocukların bakımından birinci derecede sorumlu olan yetişkinler oluşturmuştur. Anne ya da babası bulunan çocuklar için anne ya da babaları ile, ebeveyni bulunmayan çocuklar için ise birincil bakım veren yetişkin ile (örn. babaanne, teyze, vb.) görüşme yapılmıştır. Araştırmada ilk olarak çocuğa yönelik ihmal ve duygusal/fiziksel şiddetin boyutları ayrı ayrı ve şiddet derecesine göre ele alınmıştır. Buna göre elde edilen bulguların öne çıkanları aşağıda özetlenmiştir:

  • Çocuklarının kendilerini kızdıran davranışlarına karşı ebeveynlerin %74’ü duygusal şiddet yöntemlerine (çocuğun sevdiği bir şeyin yasaklanması, temel ihtiyaçlarının kesilmesi, bir odaya kilitlemek, bağırmak, tehdit etmek, vb.), %23’ü ise fiziksel şiddet yöntemlerine (tokat atmak, itmek, sarsmak, saç/kulak çekmek vb.) başvurdukları belirtmişlerdir.
  • Evde duygusal veya fiziksel şiddet varsa, o evde bulunan 0-8 yaş arası çocukların %70’i şiddete tanıklık etmektedir.
  • 0-8 yaş arası çocukların %32’si oyun parkında, sokakta, spor sahasında, okul saatleri dışında okul bahçesinde, internet kafede yanında bir yetişkin olmadan zaman geçirmektedir.
  • 0-8 yaş arası çocukların %8’i 12 yaşından küçük bir başka çocuğun gözetiminde, %6’sı ise tek başına 1 hafta içinde evde en az 1 saat geçirmektedir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s