Şiddet

2417_11_res_01.gif

Uğradıkları şiddet ve istismar nedeniyle ölen çocuklarla ilgili istatistikî bilgiler ölüm kayıtlarına girmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2000 yılında bu neden­le 57.000 çocuk ölmüştür. En çok tehlike altında olanlar, 0-4 yaş arasındaki çocuk­lardır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde şiddet nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümleri; kızlarda 100.000′de 1,8, erkeklerde ise 2,2′dir. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu oran 2-3 kat artmaktadır. Çocuklara uygulanan şiddetin ölümle sonuçlananları da­ha çok kafa travmaları veya karın organlarındaki yaralanmalardır. Boğma sonucu ölümler de sıktır. Ölüm ile sonuçlanan bu olguları eksik olduğuna ve gerçek rakamları daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.

Ölüm ile sonuçlanmayan şiddet uygulamalarıyla ilgili araştırmaların sonuçlarına göre çocuklara yönelik fiziksel şiddet, tüm dünyada yaygındır. Çocuğun kalça­larına el ile vurmak veya yüzüne tokat atma şeklindeki en yaygın fiziksel şiddet, farklı ülkelerde %13-75 arasında değişen oranlarda görülmektedir. Çocuğun cinsel istismarının görülme oram ise %l-9 arasındadır.

Çocuklara yönelik şiddetin en yaygın olanı; fakat daha az önem verilen biçimi ise duygusal şiddettir ve dünyadaki yaygınlığı %70-85 arasında değişmektedir. Çocuğa bağırma, isimler takma, çocuğu lanetleme, çocukla konuşmama, çocuğu tehdit etme vb. davranışlar duygusal şid­det kapsamına girmektedir. Az sayıdaki bazı araştırmalar, bu tür çocuk istismarının %20-40 arasında değişen oranlarda var olduğunu göstermiştir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s